Organisatie & Contact

spelkaravaan

Initiatiefnemers

  :

 • Martin Sprong – Initiator
 • Niels van der Mark – Initiatiefnemer schaken op AZC Doetinchem, Lid van Schaakvereniging Doetinchem
 • Ton van der Ploeg – Damleraar en jeugdcoördinator van de Utrechtse Provinciale Dambond
 • Sicco Reeskamp – Jeugdleider van het Bussums Schaakgenootschap (BSG)
 • Lode Broekman – Website, lid van de Muider Schaakkring (MSK)
 • Eddy Sibbing – Schaaktrainer en lerarenopleider van de Schaakbond

 • U kunt contact opnemen via info@spelkaravaan.nl
 • U kunt De Spelkaravaan ondersteunen door een bedrag over te maken op
  NL88 ABNA 0463634241 t.n.v. (stichting) Max Euwe Centrum te Amsterdam o.v.v. “Bijdrage Spelkaravaan”.