Hulp & ondersteuning

spelkaravaanDe clubs moeten het zelf gaan doen (schaken en dammen onafhankelijk of samen; dat moet men zelf bepalen). Wat is onze toegevoegde waarde dan voor de clubs? Download pdf’s: AZC Richtlijnen schaken en dammen / Wat doen we voor Verenigingen / Affiche Spelkaravaan (NL & Eng)

  1. Wij kopen centraal materiaal in en leveren die bij clubs tbv opvangcentra en/of coördineren gebruikt materiaal naar behoefte.
  2. Wij hebben de gegevens van de coördinatoren van opvangcentra in de regio en die van de dichtstbijzijnde dam- e/o schaakclub
  3. Wij hebben een schriftelijke instructie & poster beschikbaar met tips en adviezen voor spelen op de opvangcentra.
  4. Inmiddels hebben we al enkele namen van schaak- en damtrainers beschikbaar die zich willen inzetten bij opvangcentra.
  5. Wij hebben een ANBI-rekening van stichting MEC ter beschikking (fiscaal aantrekkelijk) voor het realiseren van dit project.
  6. Er is een website en Facebookpagina voor de leden en (thuis)schakers en dammers.
  7. Via de pers gaan we later ook de thuisschaker/dammer aanspreken die zich tot de club kan wenden
  8. Hulp en advies waar dat nodig is.