Home

Deze website komt per 4 december 2017 te vervallen. Voor vragen: neem contact op met het Max Euwecentrum.

De Spelkaravaan wil schaken en dammen aanbieden aan de vluchtelingen in de Nederlandse asielzoekerscentra. Een leuke en leerzame tijdsbesteding voor vluchtelingen, een mogelijkheid om Nederlanders en vluchtelingen met elkaar in contact te brengen en een goede manier om onze denksporten te promoten.
De eerste stap is om schaak- en damborden, stukken en schijven te leveren, zodat er daadwerkelijk gespeeld kan worden. Een tweede stap is om schakers, dammers en verenigingen te vragen om een azc in de regio te “adopteren”.
In Doetinchem schaken sinds begin 2015 elke week schakers op het azc en hun ervaringen zijn zeer positief. Als de schaakcontacten gelegd zijn, dan kijken we wat de volgende stappen zijn: die kunnen variëren van instructie geven, wedstrijden organiseren, vluchtelingen uitnodigen bij de clubs tot het opleiden van leraren onder de vluchtelingen. Maar we doen het stap voor stap!

“Op de vlucht voor geweld en onderdrukking komen veel mensen naar Nederland toe. De KNSB is heel blij met de diverse initiatieven waarbij vrijwilligers de schaaksport gebruiken om het verblijf in Nederland voor deze asielzoekers aangenamer te maken. Het is mooi dat schaken en andere denksporten hieraan positief kunnen bijdragen.”
Mark van der Werf – Koninklijke Nederlandse Schaakbond

WAT KUNT U DOEN?
Door het sponsoren van materiaal kunt u het schaken en dammen mogelijk maken. Op onze pagina “Hoe Werkt Het?” ziet u hoe u ons plan kunt ondersteunen. De vervolgstappen in het plan zijn alleen te zetten als er vrijwilligers bereid zijn om die uit te voeren. Vrijwilligers die regelmatig een dagdeel op bezoek willen gaan om een partijtje te gaan spelen, maar ook schakers en dammers die instructie willen geven. Wij zorgen voor de contacten met de AZC’s, maar dan is het van belang dat er per AZC een contactpersoon de organisatie op zich wil nemen. Dat kan een schaker of dammer zijn, maar ook een schaak- of damclub zou hierin het voortouw kunnen nemen.

Wilt u zich voor dit plan inzetten, stuur dan een mail naar info@spelkaravaan.nl.

“Sport brengt mensen bij elkaar en zorgt voor ontmoeting. Dammers en andere denksporters kunnen een bijdrage leveren aan een beter verblijf van asielzoekers in Nederland. Het bestuur van de KNDB steunt het initiatief van de spelkaravaan en hoopt dat veel vrijwilligers zich geroepen voelen om onze mooie sport te beoefenen met asielzoekers.”
Hans Vermeulen – Voorzitter Koninklijk Nederlandse Dambond